Ciele združenia


Cieľom OZ SLOVAKIA MUSICA je najmä:

  • podporovať a zviditeľňovať slovenské hudobné projekty schopné reprezentovať slovenskú kultúru doma i v zahraničí
  • podporovať a zvyšovať kvalitatívnu úroveň slovenskej hudobnej produkcie
  • zabezpečiť prezentáciu kvalitnej slovenskej hudby na domácej a medzinárodnej pôde
  • zabezpečiť vzdelávanie talentovaných mladých muzikantov
  • podporovať projekty na zviditeľnenie slovenskej kultúry
  • zabezpečiť koncertovanie hudobných formácii propagujúcich slovenskú kultúru
  • propagovať slovenské hudobné projekty aj za účasti významných zahraničných interpretov
  • zastupovať a chrániť záujmy svojich členov OZ SLOVAKIA MUSICA
  • podporovať rozvoj akademickej činnosti v oblasti hudby na Slovensku
  • propagovať združenie a jeho ciele